MENÜ  

Değerlerimiz

Çalışan Memnuniyeti
En önemli değerimiz insan kaynağımızdır. Çalışanlarımızın beklentilerinin ve ihtiyaçlarının karşılanması önceliklidir.

Müşteri Memnuniyeti
Müşterilerin beklentilerinin karşılanması esastır. Müşterilerimiz işletmemizin varoluş ve süreklilik gerekçesidir. Topluluğumuz, faaliyetlerini ve kaynaklarını planlarken müşterileri beklentilerinin karşılanmasını ön planda tutar.

Güvenilirlik
Topluluğumuz tüm uygulamalarında ve sosyal sorumlulukların yerine getirilmesinde, dürüst, açık ve güvenilir olmayı ilke edinir.

Gelişmeye ve Yeniliğe Açıklık
En iyiyi başarmayı hedefleriz. Bilgi ve teknolojinin en üst düzeyde kullanımını, pazardaki değişim ve gelişmelere göre ekip çalışmasını, eğitimi ve mesleki gelişmeyi özendiririz.

Yapıcı İşbirliği
İşletmemiz ile ilgili tüm kişi ve kurumların beklentilerini karşılamak amacı ile açık ve yapıcı ilişkiler kurmaya çaba gösteririz. Karşılıklı sorumluluk, saygı, pozitif yaklaşım ve diyalog temelinde işbirliği ruhunu geliştiririz.

Uzun Vadede Var Olmak
YILTEKS ismini; saygın, kalıcı ve bilinen bir değer olarak uluslararası arenada yaşatmak.